განვითარებული ქვეყნების ცენტრალურ მილსადენებშიც კი წყალი შესაძლოა საჭიროებდეს დამაბინძურებლებისგან წმენდას. ამისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილებაა წყლის ფილტრი.

წყლის დამაბინძურებელი, მძიმე მეტალებთან ერთად, არის ქიმიური ნივთიერებებიც, მაგ., ქლორი, პესტიციდები; ასევე ბაქტერიები, ორგანული და არაორგანული ნაერთები. ამ ნივთიერებებით გაჯერებული წყლის მიღება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანია; ამიტომაც ყველა ქვეყნის მთავრობა უნდა ზრუნავდეს სასმელი წყლის სარგებლიანობის გაზრდაზე.

წყლის ფილტრი შეგვიძლია შევარჩიოთ ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე: მხოლოდ სასმელად ვარგისი წყლის მისაღებად; სასმელი წყლისთვის და საკვები პროდუქტების დასამუშავებლად; მხოლოდ საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით და სხვა; სახლისთვის, აგარაკისთვის ან ოფისისთვის; ჭის და ჭაბურღილის წყლის გასაწმენდად და ა.შ.

წყლის ფილტრის შერჩევასა და მონტაჟში დაგეხმარებიან ჩვენი კვალიფიციური სპეციალისტები, თუმცა ფილტრის მონტაჟი საკუთარი ძალებითაც შეგიძლიათ, თუ მიჰყვებით მწარმოებლის რეკომენდაციებს და ინსტრუქციებს.

ჯანსაღი წყალი ჩვენი საკვებისთვის

როდესაც სასმელად ბოთლის წყალს ვიყენებთ ცხადია, ამას ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ვაკეთებთ. რა ხდება, როდესაც საქმე საკვების მოსამზადებელ წყალ...

დეტალურად

ჭის და ჭაბურღილის წყლის გაწმენდა

ჭა და ჭაბურღილი სოფლებში უწყლობის პრობლემის გავრცელებული გადაწყვეტაა. ამ პოპულარულობას “ხელს უწყობს” რეგიონალურ წყალსადენებში წყლის ცუდ...

დეტალურად

წყლის ფილტრების გამოყენების წინაპირობა

საყოფაცხოვრებო და სასმელი წყლის ფილტრები

წყლის ფილტრების გამოყენების წინაპირობა თავისი არსით, ფილტრები სხვადასხვა სირთულის მოწყობილობებია, რომლებიც საშუალებას იძლევიან, რომ...

დეტალურად

წყლის ფილტრების დაყენების ინსტრუქცია

წყლის ფილტრის დაყენება საკუთარი ძალებით

წყლის ფილტრის დაყენება არ არის რთული პროცესი, თუ კი მიჰყევით მწარმოებლის რეკომენდაციებს და ინსტრუქციებს. პროცესი შეიძლება სახალისოც აღმ...

დეტალურად