სასარგებლო ინფორმაცია ადამიანტა ჯანსაღი ცხოვრების წესებზე.

წყლის ფილტრი

რატომ ონკანის წყლის ფილტრი?

შესაძლოა გაგიჩნდეთ კითხვა: რამდენად საჭიროა ონკანის წყლის ფილტრი ისედაც გადატვირთულ სამზარეულოში?  წესით, ყველა ქვეყნის მთავრობა ...

დეტალურად

რით განსხვავდება უკუოსმოსის და ულტრაფილტრაციის სისტემები?

ორივე სისტემაში გამოყენებულია წყლის მემბრანული გაწმენდის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია წყლის და მასში არსებული მინარევების მოლეკულების ზ...

დეტალურად

ონკანის წყალი ქალაქსა თუ რეგიონში

ადამიანის ჯანმრთელობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ მოხმარებულ საკვებზე, არამედ, რა თქმა უნდა, წყალზეც. ზოგჯერ, შეიძლება მას არ ჰქონდეს გემო...

დეტალურად

წყალი ჩვენს ცხოვრებაში

ცოცხალ ორგანიზმს აუცილებლად სჭირდება წყალი, სწორედ წყალია ძირითადი შემადგენელი ელემენტი ცხოველებისთვის და მცენარეებისთვის. ზრდასრული ად...

დეტალურად

უკუ ოსმოსი

უკუოსმოსის სისტემის ძირითადი ნაწილია ნახევრადგამტარი მემბრანა. ის ატარებს წყლის მოლეკულას და გახსნილ გაზებს, მაგალითად, ჟანგბადს. ყველა...

დეტალურად

ულტრაფილტრაცია

ულტრაფილტრაცია არის მემბრანული გაწმენდის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია წყლის და მასში გაზავებული მინარევების მოლეკულების ზომების განსხვა...

დეტალურად