ჭის და ჭაბურღილის წყლის გაწმენდა

ჭა და ჭაბურღილი სოფლებში უწყლობის პრობლემის გავრცელებული გადაწყვეტაა. ამ პოპულარულობას “ხელს უწყობს” რეგიონალურ წყალსადენებში წყლის ცუდ...

დეტალურად

წყლის საფილტრაციო დისპენსერები ინტერიერში

წყლის საფილტრაციო დისპენსერები

ერთი შეხედვით დისპენსერიდან ბოთლის წყლის დალევა ბევრად უსაფრთხო და სასიამოვნოა ვიდრე ონკანის წყლის. მართლაც, ონკანის წყალში ქლორის, რკი...

დეტალურად

წყლის ფილტრების გამოყენების წინაპირობა

საყოფაცხოვრებო და სასმელი წყლის ფილტრები

წყლის ფილტრების გამოყენების წინაპირობა თავისი არსით, ფილტრები სხვადასხვა სირთულის მოწყობილობებია, რომლებიც საშუალებას იძლევიან, რომ...

დეტალურად

წყლის ფილტრების დაყენების ინსტრუქცია

წყლის ფილტრის დაყენება საკუთარი ძალებით

წყლის ფილტრის დაყენება არ არის რთული პროცესი, თუ კი მიჰყევით მწარმოებლის რეკომენდაციებს და ინსტრუქციებს. პროცესი შეიძლება სახალისოც აღმ...

დეტალურად

რით განსხვავდება უკუოსმოსის და ულტრაფილტრაციის სისტემები?

რით განსხვავდება უკუოსმოსის და ულტრაფილტრაციის სისტემები?

უკუ ოსმოსი და ულტრაფილტრაცია წყლის მემბრანული წმენდის მეთოდებია. წყლის და მასში არსებული მინარევების მოლეკულების ზომა განსხვავებულია. მ...

დეტალურად

ონკანის წყალი ქალაქსა თუ რეგიონში

ონკანის წყალი ქალაქსა თუ რეგიონში

ონკანის წყლის გაფილტრვა უმნიშვნელოვანესია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, რადგან ჯანმრთელობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ მოხმარებულ საკვებზე, ...

დეტალურად

დედამიწა წყალი ჩვენს ცხოვრებაში

წყალი ჩვენს ცხოვრებაში

ცოცხალ ორგანიზმს აუცილებლად სჭირდება წყალი, სწორედ წყალია ძირითადი შემადგენელი ელემენტი ცხოველებისთვის და მცენარეებისთვის. ზრდასრული ად...

დეტალურად

წყლის ფილტრაციის სისტემები

უკუ ოსმოსი

უკუოსმოსის სისტემის ძირითადი ნაწილია ნახევრადგამტარი მემბრანა. ის ატარებს წყლის მოლეკულას და გახსნილ გაზებს, მაგალითად, ჟანგბადს. ყველა...

დეტალურად

ულტრაფილტრაცია

ულტრაფილტრაცია

ულტრაფილტრაცია არის მემბრანული გაწმენდის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია წყლის და მასში გაზავებული მინარევების მოლეკულების ზომების განსხვა...

დეტალურად